Rehber

Kimyasal Maddelere Maruz Kalmanın Zararları ve Çözümleri

Kimyasal Maddelere Maruz Kalmanın Zararları ve Çözümleri

Kimyasal maddeler, sadece laboratuvar ortamlarında bulunmuyor. Kimyasal maddeler nerelerde var deyince, aslında kullandığımız hemen her şey akla gelmeli. Ancak bazı insanlar işleri gereği kimyasal maddelere daha yoğun şekilde maruz kalıyor: fabrika işçileri ve bağ bahçe işçileri gibi. Ev hijyenini takıntı haline getiren ve yoğun kimyasal kullananlar da bu listeye eklenebilir.  Bazı hastalıklarının kökeninde kimyasal maddelere maruz kalmak önemli bir etken olarak görülüyor. Peki, kimyasal madde nedir ve bu maddelere yoğun şekilde maruz kalanlar ne yapmalı?

Kapalı Ortamda Kimyasal Maddeye Maruz Kalmak

Kimyasal maddelerin tehdit unsuru haline gelmesinde ortamın kapalı olması da çok etkilidir. Açık havada kimyasal maddenin etkisi azalır. Ancak kapalı ve küçük alanda çok daha fazla etkili hale gelir. Bu yüzden kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri konusunda hava temizleyicileri önemli bir rol oynuyor. Özellikle fabrikalarda hava temizleyici kullanımı ile kimyasal maddelerin olumsuz etkileri azaltılabilir.

Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri hakkında faydası olabilecek diğer önemli detayları da ele alalım.

Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri

Farklı ortamlarda kullanılan bazı maddeler kimyasal nitelik taşıyabiliyor. Kimyasal maddenin tanımı, belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı olarak karşılık buluyor. Kimyasal madde türleri; katı, toz, gaz ve sıvı olarak birçok yerde bulunabiliyor. Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri bakımından hangi türde kullanıldığına dikkat etmek ve önlem almak gerekiyor.

Kimyasal maddelerin kullanım alanı oldukça fazla. Günlük hayatta kimyasal maddeler nerelerde karşımıza çıkar sorusuna yönelik; evlerde kullanılan birçok malzemenin toksik endüstriyel kimyasal madde içerdiğini söylemek mümkün. Katkı maddesi veya inceltici olarak boyalarda ve cilalarda işlev görüyor. Derişik maddelerin ve karışımların seyreltilmesinde, gaz halinde kaynak işlerinde, soğutmada ve anestezide de çok fazla yer alıyor. İşte günlük hayatta kullanılan kimyasallar:

 • Temizlik maddeleri
 • Böcek ilaçları
 • Otomotiv ürünleri
 • Boya materyalleri
 • Bahçe ürünleri, bitki koruyucu ve böcek ilaçları
 • Piller
 • Cıvalı termometre
 • Gaz yağı
 • Aydınlatma sıvıları
 • Floresan lamba hazneleri

Kimyasal maddelere maruz kalmak birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Kimyasal maddeler ve tehlikeleri hem insan sağlığı için hem de çevre için büyük risk oluşturuyor. İşte kimyasal maddelerin en önemli etkileri:

Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığına Zararları

 • Solunum yolu ve kalp-damar hastalıkları
 • Kanser
 • Astım ve alerji
 • Üreme ile ilgili bozukluklar
 • Nörogelişimsel bozukluklar

Kimyasal Maddelerin Çevreye Zararları

 • Hava kirliliği
 • Sektör emisyonları
 • Sera gazları
 • Ozon tabakasının incelmesi
 • Toprak kirlenmesi

Bir kimyasalın denetim altından tutulabilmesi, onun güvenli üretilmesi, taşınması, kullanılması ve yok edilmesini kapsıyor. Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri arasında, kimyasalların özelliklerinin çevreye ve insanlara nasıl zarar verdiğinin bilinmesi büyük önem taşıyor.

Kimyasala Maruz Kalmak

Her ortamda kimyasal maddelere maruz kalmak mümkün. Okullarda, laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, resmi dairelerde, evlerde kimyasal madde kullanılabiliyor. Binlerce insan işyerlerinde tehlikeli kimyasal etkenlere maruz kalıyor. Bu etkiler önlenmediğinde veya uygun yöntemlerle denetim altına alınmadığında sonuçları ağır olabiliyor. Ciddi iş kazaları ve meslek hastalıkları yaşanabiliyor. Hatta kalıcı hasarlar ve ölümler meydana gelebiliyor. Bu açıdan işyerlerinde kullanılan kimyasal maddeler iş sağlığı ve güvenliği için de bir sorun haline geliyor.

Kimyasal maddelere maruz kalındığında etkileri, ne kadarının vücuda girdiği ve maddenin zehirleme gücüne bağlı olarak değişiyor. Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri konusunda iki maddeye öncelik verilmesi bekleniyor: 

 1. İşyerlerinde kimyasal maddelerin çalışanlar tarafından iyi tanınması önem taşıyor.
 2. Kimyasal maddelerin kullanıldığı ortamda en az sayıda kişinin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Kimyasala maruz kalmak kazalar veya ev kimyasal ürünlerinin yanlış kullanılması sonucunda da yaşanabiliyor. Cilt tahrişi, göz yanması veya zehirlenmeler gibi sağlıkla ilgili acil durumlara yol açabiliyor.

Kapalı Ortamlarda Kimyasala Yakalanmak

Havayı kirleten birçok etken gibi kimyasal maddeler de kapalı ortamlarda insan vücuduna daha çok etki ediyor. Kimyasal maddelerin zararları, insan sağlığı açısından toksik, tahriş edici, kanserojen özellikler taşımasıyla ortaya çıkıyor. Bu kimyasallar vücuda üç yoldan giriyor: 

 1. Akciğer yoluyla solunum, 
 2. Deri veya göz yolu ile emilim,
 3. Ağız yoluyla sindirim.

Hijyen sağlamak için kullanılan temizlik ürünleri ferah bir koku bırakıyor gibi görünse de uçucu kirleticileri solumaya neden oluyor. Kapalı ortamlarda havayı temizlediği düşünülen oda parfümleri aslında akciğerleri etkileyen kimyasalları ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte sigara dumanından kaynaklanan kimyasal maddeler de havada asılı kalıyor. Hatta bu nedenle ortamda bulunan kimyasallar, sigara kullanımından haftalar ve aylar sonra da temizlenemiyor. Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri söz konusu olduğunda hava temizleyici kullanmak oldukça fazla etkili oluyor.

Hava Temizleyicileri ve Kimyasal Maddeler

Hava kirliliğine neden olan bileşenler olarak ağır metaller arasında civa ya da kurşun da bulunuyor. Bu metaller, yağmurla tekrar toprağa iletilene kadar havada kalıyor. Ağır metallerin beyinde ve sinir sisteminde hasara yol açtığı biliniyor. Bununla birlikte astım, akciğer rahatsızlıkları ve kanser nedenleri arasında hava kirliliği gösteriliyor.

Özellikle ince partiküller olarak adlandırılan kirleticiler kardiyovasküler hastalıkları tetikliyor. Ortam havasının kirli olduğu her yerde virüs ve bakteriler da daha hızlı yayılıyor. Kimyasal maddelerin insan sağlığına olan zararları da özellikle ortam havasının kirliliği ile daha çok etkili oluyor. Hava kirliliğin yoğun yaşandığı yerlerde pencerelerin kapalı tutulması öneriler arasında yer alıyor. Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri düşünüldüğünde hava temizleyici kullanmak zamanla daha fazla önem kazanıyor.

Hava temizleme cihazı, iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için, ortamda bulunan havadaki kirletici maddeleri gideren bir cihaz olarak tanımlanıyor. Hava temizleme cihazları havadaki partikülleri temizleyerek, sağlıklı bir soluk alma imkanı sağlıyor. Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri için önerilen hava temizleyicilerin faydaları oldukça fazla görünüyor:

 • Havadaki toz parçacıkları ve zararlı partikülleri yok ediyor.
 • Havadaki kötü kokuyu ortadan kaldırarak temiz bir hava sağlıyor.
 • Küf, mantar ve bakterileri yok ediyor.
 • Havadaki virüslerin bulaşmasını engelliyor.
 • Evcil hayvanlardan kaynaklanan alerjenleri temizliyor.
 • Havayı kirleten kimyasal madde ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.

Doğal havalandırma yönteminin kullanılamadığı durumlarda hava temizleyici kullanmak en sağlıklı çözümlerden biri. İşte Jonix, kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri açısından kimyasala ihtiyaç duymayan termal olmayan plazma teknolojisi kullanıyor. Böylece maksimum düzeyde temiz hava sağlıyor.

Kimyasal Maddelerin Etkilerine Karşı Jonix Çözümleri

Solunan havada pek çok zararsız partikül bulunuyor. Bununla birlikte bazılarının kimyasal madde olması, havanın kirlenmesine sebep oluyor. Kapalı ortamlarda kirli havayı temizlemenin en etkili yolu hava temizleyicisi kullanmak. Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri arasında Jonix farklı ürünleri ile kalıcı bir temiz hava sunuyor.

Jonix, termal olmayan plazma (soğuk plazma) teknolojisini kullanan yenilikçi bir İtalyan şirketi. Kullandığı teknoloji ile kapalı ortamları zararlı maddelerden arındırıyor ve temizliyor. Jonix termal olmayan plazma teknolojisi, iyonlaştırma yöntemi ile performans gösteriyor. 

Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri düşünüldüğünde Jonix hava temizleme cihazları ile etkili alternatifler sunuyor:

 • Jonix Steel serisi, küçük alanlarda özellikle yüksek hijyene ihtiyaç duyan her ortamda biyolojik ve kimyasal kirleticileri ve kokuları tümüyle yok ediyor. Ek filtreleme gerektirmeden iyonlaşma kaynağı sağlıyor. Cihaz kesintisiz çalıştırıldığında kirleticilerin yayılmasını engelliyor.
 • Jonix Up In serisi, asansör ve kabin gibi küçük alanlarda kullanılmak için tasarlanmış ürünler arasında yer alıyor. Kötü kokuları, küf ve virüsleri yok ediyor. Ayrıca kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri açısından kimyasal kirletici ve uçucu organik bileşikleri yok ediyor.
 • Jonix Inside serisi, klima kullanılan ortamlarda havalandırma sistemlerinden kaynaklanabilecek bakteri, küf, virüs, kirletici ve koku gibi etkenleri soğuk plazma teknolojisiyle engelliyor.

Kimyasal maddelere maruz kalmanın zararları ve çözümleri konusunda Jonix, sürdürülebilir, kalıcı ve güvenli bir temiz hava sunuyor. Böylelikle insan sağlığına önemli bir katkı sağlıyor.

Önceki yazımıza https://havamtemiz.com/temiz-havanin-saglik-icin-onemi/ linkinden ulaşabilirsiniz.