Rehber

Veteriner Kliniklerinde Hava Temizleme Cihazı Nasıl Seçilir?

Veteriner Kliniklerinde Hava Temizleme Cihazı Nasıl Seçilir?

Küresel salgın ile beraber, tüm dünyada iç ortam hava kalitesinin öneminin arttığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte nüfus artışı, hızlı kentleşme ve gelişen teknoloji de kapalı ortamda geçirilen sürenin artışında oldukça etkili olmaktadır. Gündelik hayata bakıldığında insan trafiğinin yoğun olduğu yerler arasında okullar, hastaneler, restoran ve kafeler ya da güzellik salonları oldukça fazladır. Ancak bu kapalı alanlar arasında veteriner kliniklerinin de sayısının çok fazla olduğunu görebilirsiniz.

Veteriner klinikleri, hastalığa yakalanan hayvanlar için tanılama ve tedavi işlemlerinin yapıldığı yerdir. Gereken durumlarda hayvanların bakımlarının ve beslenmelerinin de yürütülmesi söz konusudur. Bu yüzden hayvanlar ve onlarla ilgilenenlerin yanı sıra veteriner hekimlerin de klinikte geçirdiği süre yoğun olabilir. Bu süre içerisinde ortam hava kalitesi, orada bulunan her canlı için büyük önem taşır.

Kapalı ortamlarda hava kalitesini arttırmanın yöntemleri arasında hava temizleyici kullanmanın avantajları oldukça fazladır. Özellikle hava temizleme cihazlarında kullanılan teknoloji oldukça etkilidir. Veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, sorusuna yönelik belirtmek gerekir ki NTP teknolojisini kullanan Jonix hava temizleyicileri, kapalı ortamda maksimum seviyede hava temizliği sunar. Veteriner kliniklerinde ihtiyaç duyulan hassas temizliği sağlar. Bu nedenle bu yazımızda, veteriner kliniklerinde hava kalitesi ve hava temizleyici kullanmanın önemi konusuna değiniyoruz. Veteriner kliniği için hava temizleme çözümleri arayışında olanlar için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Veteriner Kliniklerinde Hava Kalitesinin Önemi

Sağlık kuruluşları arasında veteriner klinikleri oldukça hassas ve karmaşık bir ortama sahiptir. Kapalı ortamlarda etkisi artan partiküller, hayvanların tüy ve döküntüleri ile birleştiğinde sağlıksız bir ortam oluşur. Bu açıdan hem hayvan dostlarımız hem de onlarla ilgilenen veteriner hekimler için hava kalitesi çok önemlidir. Hava kalitesi söz konusu olduğunda veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, özellikle merak edilen konular arasındadır.

Kapalı alanlarda ortam havasının kirlenmesi ile en sık karşılaşılan rahatsızlıklar, solunum yolunu etkileyen hastalıklardır. Astım, bronşit ve alerji gibi rahatsızlıklar zamanla yaşam kalitesini olumsuz etkileyen boyutlara ulaşabilir. Özellikle hayvan alerjisi olanlar için veteriner kliniklerinde hava kalitesi çok daha önemli hale gelmektedir. Hava kalitesinin önemine değinirken öncelikle iç ortam hava kalitesini bozan etmenleri iyi tanımak gerekir. İç ortam hava kalitesini bozan ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri olan etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bakteri, virüs ve mantarlar.
 • Sigara dumanı vb.kötü kokular
 • Nem, küf ve rutubet
 • Kullanılan deterjan ve diğer kimyasallardan meydana gelen kirleticiler
 • Havalandırma ya da klimadan kaynaklanan hava kirliliği

Veteriner kliniklerinin hayvanlarını bakımıyla ilgili bir sağlık kuruluşu olduğu dikkate alındığında ilk akla gelen hayvanlardan kaynaklanan mikroorganizmalar olabilir. Bunun yanı sıra kullanılan kimyasalların ve dezenfektanların hava kalitesi üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır. Solunan havanın temizliği için veteriner kliniklerinde hava temizleyici cihaz seçimi büyük önem taşır.

Mikroorganizmalar üzerinde maksimum düzeyde etki eden cihazlar hava kalitesi üzerinde etkisini gösterir. Veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, sorusuna yönelik, hava kalitesini etkileyen tüm unsurların cihaz seçiminde büyük önem taşıdığını söylemek mümkündür.

Veteriner Kliniklerinde Hava Temizleyici Olması İçin Nedenler

Kapalı ortamdan kaynaklanan hastalıklar, hava temizleme cihazlarının yaygınlaşmasında etkilidir. Kapalı birçok ortamda kullanılan hava temizleyiciler veteriner kliniklerinde etkili midir, merak edilebilir. Veteriner kliniklerinde hava temizleyici olması için önemli nedenlerden biri zararlı olabilecek mikroorganizmaların varlığıdır. Bu mikroorganizmalar veteriner kliniklerinde dört ana yolla iletilir.

 • Temas Yoluyla Bulaşma

Veteriner kliniklerinde en sık görülen bulaşma şeklidir. Veteriner hekimin hayvanların yaralarına temas etmesi sonucu mikroorganizmaların direkt bulaşması söz konusudur. Bununla birlikte birbirine temas eden hayvanlar aracılığı ile de yayılabilir. Bu bulaşma şeklini önlemek için veterinerin hayvanlarla temas ettikten sonra ellerini yıkaması oldukça önemlidir.

 • Damlacıklar Yoluyla Bulaşma

Hayvanların hapşırma ya da öksürme yoluyla diğer hayvanlara hastalığını bulaştırmasını ifade eder. Damlacıklar havada asılı kalmadan bulaşmaya sebebiyet verir. Bu yüzden yakın mesafede etkili olan bir bulaşma şeklidir.

 • Hava Yoluyla Bulaşma

Hava yoluyla bulaşma, mikroorganizmaları içeren kısmen buharlaşan damlacıklardan veya enfeksiyon özelliği içeren toz parçacıklarından ya havadaki damlacık çekirdeklerinin (bakteriyel patojenlerden yaklaşık 2 -3 kat daha küçük) yayılmasıyla gerçekleşir. Bu şekilde taşınan mikroorganizmalar havada uzun süre askıda kaldığından hava akımları ile dağılabilir. Aynı odada başka bir konakçı tarafından teneffüs edilebilir veya çevresel faktörlere bağlı olarak kaynaktan daha uzun mesafelerde konakçılara ulaşabilirler.

 • Vektör Aracılı Bulaşma

Sivrisinekler, sinekler, keneler, pireler, sıçanlar ve diğer haşereler gibi vektörler aracılığıyla mikroorganizmaların yayılması, vektör aracılı bulaşma şeklidir. Bununla beraber bu canlılar direkt mikroorganizmaları yayabildiği gibi ısırarak da bulaştırabilir. Veteriner kliniklerinin vektörlere karşı önlem almasını gerektirir.

Veteriner kliniklerinde patojenlerin bulaşma şekillerine bakıldığında hava yoluyla bulaşma çok ender görülebilir. Buna rağmen tüm kirletici unsurların göz önüne alınması sağlığın korunması için gereklidir. Çünkü veteriner kliniğin sahip olduğu koşullar, doğal havalandırma imkanının sınırlılığı gibi nedenler iç ortam hava kalitesinin bozulmasında etkilidir.

Veteriner kliniğinde hijyen koşullarının sağlanması için temizliğin önemi çok büyüktür. Tam bir hijyen için yüzey temizliğinin yanı sıra ortam havasının temizliğine de dikkat etmek gerekir. Veteriner hekim ve personel için maske takmak güvenli gibi görünse de havada asılı kalan ince parçacıklara ve kuru tozlara karşı korunmak mümkün olmayabilir. Tüm kirleticiler için veteriner kliniklerinde hava temizleyici cihaz kullanmak en etkili ve sağlıklı yöntemlerden biridir. Bu açıdan veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, dikkat edilmesi gereken konular arasında ön plana çıkar.

Ortam havasının ne kadar önemli olduğu pandemi döneminde de ortaya çıkmıştır. Zamanın büyük çoğunluğu kapalı ortamlarda geçirilirken havadaki virüslerin yayılma riski dikkat çeken konulardan biridir. Veteriner kliniklerinde bekleme yapılan süreçte oluşan kalabalık da virüslerin yayılma riskini arttırır.

Veteriner kliniklerinde hava temizleyici olmasının önemli bir nedeni de Covid-19 ve diğer virüslere önlem almanın gerekliliğidir. Veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, araştıranlar için Jonix ürünleri uygun olabilir. Çünkü Jonix hava temizleme cihazlarında bulunan NTP teknolojisi, Covid-19 virüsünü %99,9 oranında yok edebilme özelliğine sahiptir.

Veteriner kliniklerinin sahip olduğu koşullar veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, konusunda karar verirken etkilidir. Bu doğrultuda veteriner klinikleri için hangi hava temizleyici uygun, araştırma yapmak faydalı olabilir.

Veteriner Kliniklerinde Hava Temizleme Cihazı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Veteriner kliniklerinde hayvanların tedavisi ve bakımının yürütüldüğü muayene alanlarının yanı sıra bekleme salonlarında da hava sirkülasyonu oldukça fazladır. Yeterli şekilde hava temizliği sağlanamadığında enfeksiyonların yayılma riski kolaylaşır. Bununla birlikte veteriner klinikleri ve tüm sağlık merkezlerinde ziyaretçileri etkileyen bir unsur da kokulardır. Veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, karar verirken kokular üzerinde etkili olan hava temizleme cihazları veteriner klinikleri için oldukça işlevseldir. Veteriner klinikleri için hava temizleme cihazı seçerken 4 önemli faktör ön plana çıkar:

 • Hava temizleme cihazı, veteriner kliniğinin sahip olduğu alanın büyüklüğüne uygun olmalıdır.
 • Gelen ziyaretçilerin sağlığı açısından kalıntı bırakmayan bir hava temizleme sağlamalıdır.
 • Veteriner kliniklerinin hassas ortamlar olması sebebiyle hem hava hem de yüzey temizliği birlikte sağlanmalıdır.
 • Hayvanlarını veteriner kliniğine getiren ziyaretçilerin yaş grubu değişkenlik gösterebilir. Çocuklar ve yaşlılar ya da kronik hastalığı bulunanlar için uygun cihazlar tercih edilmelidir.

Jonix Cube serisi, veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, merak edenler için uygun olabilir. Cube serisi, 45 m² ve 85 m² alanlar için kullanılabilir. Üstelik düşük enerji tüketimi ile avantaj sağlar. Filtresiz kullanımı oldukça pratiktir. Kötü kokulara ve mikroorganizmalara karşı etkilidir. Çok az yer kaplar ve ortam havasını hızlı bir şekilde iyileştirir. Siz de veteriner klinikleriniz için uygun olan ürünü sitemizden inceleyerek değerlendirebilirsiniz. Veteriner kliniklerinde hava temizleme cihazı nasıl seçilir, konusunda kolaylıkla tercihte bulunabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://havamtemiz.com/hava-temizleme-filtresi-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.